slide3
slide2
slide1

Ciekawe strony

Zakazy w ruchu drogowym ciężarówek na terenie całej Europy:

http://etransport.pl/zakaz_ruchu

 

Sprawdzenie czy kontrahent ma aktywny NIP:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=vieshome&selectedLanguage=PL

 

Sprawdzenie czasu oczekiwania na granicy z Polską:

http://www.granica.gov.pl

 

Ustawa o transporcie drogowym 2012:

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-6-wrzesnia-2001-r-o-transporcie-drogowym/

 

Prawo przewozowe:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19840530272

 

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR)

http://prawo.legeo.pl/prawo/konwencja-o-umowie-miedzynarodowego-przewozu-drogowego-towarow-cmr-i-protokol-podpisania-sporzadzone-w-genewie-dnia-19-maja-1956-r/

 

Kodeks cywilny

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093

 

Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.

http://tachospeed.pl/pliki/Umowa_Europejska_AETR.pdf