slide3
slide2
slide1

Misja

Dążymy do osiągnięcia pozycji lidera w transporcie rzeczy poprzez konsekwentne zwiększanie swojej efektywności. Determinacja oraz nieustanne dążenie do celu to cechy mające zapewnić długofalowy wzrost wartości firmy, a naszym Klientom i Partnerom najwyższą jakość usług świadczonych z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Idea biznesu

Oferowanie nowoczesnego, niezawodnego, opartego na rachunku ekonomicznym, partnerskiego zarządzania transportem.

Wizja

LKW POLAND Sp. z o.o. – postrzegany jako najlepszy, długofalowy partner, usprawniający transport, pozyskujący nowych kontrahentów i świadczący usługi na poziomie przekraczającym wszelkie wymagania.